สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โกลเด้นโกล กรีนโปรดักส์
 • ภัทราพร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องสำอางค์ และอาหารสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ใบจดแจ้ง OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • จันทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ภัทราพร เจริญกิจ
 • ภัทราพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0818622506
 • เบอร์มือถือ
 • 0818622506
 • อีเมล์
 • cata_9925@hotmail.com