สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 0105557067484
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ออเร้นจ์ เอเจนซี่ จำกัด
 • ชัธกร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การตลาด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ชัธกร แสนรักษ์
 • ชัธกร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0925924445
 • เบอร์มือถือ
 • 0925924445
 • อีเมล์
 • orangeline2006@gmail.com