สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0413537001165
 • ทิวารุ่ง 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ใบหม่อน
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47691
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ทิวารุ่ง กำหนดแน่
 • ทิวารุ่ง 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042 237485
 • เบอร์มือถือ
 • 0812612216
 • อีเมล์
 • baimone@hotmail.com