สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1720300007525
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติสบู่โปรตีนไหมบ้านหนองสาหร่าย
 • สมยศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอางค์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สุพรรณบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมยศ เต็มวิริยะนุกูล
 • สมยศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 035-439733
 • เบอร์มือถือ
 • 086-7028676
 • อีเมล์
 • yayabodysoap@hotmail.com