สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนปลาสลิดแดดเดียวน้าสมหมาย
 • ชิณวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สุพรรณบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชิณวัฒน์ สุขสมบูรณ์
 • ชิณวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0800224477
 • เบอร์มือถือ
 • 0800224477
 • อีเมล์
 • champion-c65@hotmail.com