สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มพัฒนาอาชีพคนพิการจังหวัดอุดรธานี
 • เมธาวี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ดอกหญ้าบุหงาหอม ดอกหญ้าแห้งยอมสี และสมุนไพร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุดรธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว เมธาวี นามวงศ์
 • เมธาวี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0844642967
 • เบอร์มือถือ
 • 0844642967
 • อีเมล์
 • mnmbeauty@gmail.com