สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0913534000040
 • ศิริกุล 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ทุ่งนุ้ยศิลาทอง
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 08101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การทำเหมืองหินที่ใช้ในการก่อสร้าง
 • สินค้า/บริการ
 • หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สตูล

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิริกุล กองศาสนะ
 • ศิริกุล 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 6674797145 6674797146
 • เบอร์มือถือ
 • 66818972234 66819692268
 • อีเมล์
 • tungnui@gmail.com