สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไม้ดินญี่ปุ่นประดิษฐ์
 • อัญชรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ดอกไม้ดินญี่ปุ่นประดิษฐ์/แชมพูสมุนไพร 100%
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • TTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง อัญชรัตน์ โอเจริญ
 • อัญชรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0994598296
 • เบอร์มือถือ
 • 0994598296
 • อีเมล์
 • noojel@hotmail.com