สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125554001172
 • วรางคณา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โกคอนเน็กซ์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 62090
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วรางคณา จันทร์เชื้อ
 • วรางคณา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 025737646
 • เบอร์มือถือ
 • 0888090913
 • อีเมล์
 • warangkana@goconnext.com