สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105552033247
 • ชูศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วี พูล ชอป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46433
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชูศักดิ์ วิริยแสงธรรม
 • ชูศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 02-940-3046
 • เบอร์มือถือ
 • 0818891979
 • อีเมล์
 • c_viriyapan@yahoo.com