สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105554140865
 • ญาณปภัส 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ด็อกเตอร์คอลล่า จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46411
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งด้ายและผ้า
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารเสริม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ญาณปภัส จาดสิงห์
 • ญาณปภัส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 064-9636695
 • เบอร์มือถือ
 • 064-9636695
 • อีเมล์
 • doctor.colla@gmail.com