สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0123555014012
 • สาริณี 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เรด โรส เซรามิก
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46631
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งอิฐหินปูนทรายและผลิตภัณฑ์คอนกรีต
 • สินค้า/บริการ
 • เซรามิก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • มาตรฐานสินค้า
 • มพช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง สาริณี ฐานประเสริฐฤทธิ์
 • สาริณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029207687
 • เบอร์มือถือ
 • 0897991497
 • อีเมล์
 • maxthan2510@hotmail.com