สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • 3559900162145
 • ปรียาภรณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เม็ดมะม่วงหิมพานต์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้า
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ปรียาภรณ์ ทองประสม
 • ปรียาภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0634561655
 • อีเมล์
 • edc.ning@gmail.com