สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Gold Honey King
 • สมชาย 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผึ้งป่าเดือน 5
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • กาญจนบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมชาย รัชตะกิตติสุนทร
 • สมชาย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 083-0752543
 • เบอร์มือถือ
 • 095-2544959
 • อีเมล์
 • Somchai@functioninter.com