สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มรังไหมประดิษฐ์
 • กิติศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากรังไหม,สบู่รังไหม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช. , มจก, สมส, เลขที่ใบจดแจ้ง, OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย กิติศักดิ์ ขจรภัย
 • กิติศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0904293609
 • อีเมล์
 • kajornpai@hotmail.com