สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0135555001346
 • นางเสาวนิตย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ศรีปทุม อุตสาหกรรม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10752
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตอาหารปรุงสำเร็จบรรจุในภาชนะปิดสนิทโดยวิธีสุญญากาศ
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารเพื่อสุขภาพแปรรูปจากผงบุก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นางเสาวนิตย์ คูชุ่มฤทัย
 • นางเสาวนิตย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020414511
 • เบอร์มือถือ
 • 0959592968
 • อีเมล์
 • knwairat@gmail.com