สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Farm outlet สวนลุงไกร
 • ศิริลักษณ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผักและผลไม้ปลอดสารพิษ เช่น ผักสลัด ผักพื้นบ้าน องุ่นไร้เมล็ด พุทรานมสด กะท้อน ฯลฯ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด เช่น แหนมเห็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่ เฟรนฟราย์เห็ดรสต่างๆ ข้าวเกรียบเห็ดหอม แครอท และฟักทอง น้ำพริกแจ่วบองเห็ดหอม ฯลฯ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครราชสีมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิริลักษณ์ ศิริโท
 • ศิริลักษณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0819121959
 • เบอร์มือถือ
 • 0819121959
 • อีเมล์
 • eveouy2544@gmail.com