สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • วิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจากกกเหล่าพัฒนา
 • สุลาวัลย์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิต-จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากต้นกก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.7/2546
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • นครพนม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุลาวัลย์ เสนสุข
 • สุลาวัลย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0610282916
 • อีเมล์
 • Puk.kok19@hotmail.com