สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ถั่งเช่าฟาร์ม
 • วสันต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วสันต์ จตุธรรมธาดา
 • วสันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0958989380
 • เบอร์มือถือ
 • 0958989380
 • อีเมล์
 • san_252520@hotmail.com