สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557145353
 • ณัฐชยา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอ เอส เวิลด์ เทรดดิ้ง แอนด์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46411
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งด้ายและผ้า
 • สินค้า/บริการ
 • Fashion&Lifestyle
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • มาตรฐานสินค้า
 • 0926436413
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐชยา ไฉยชาติ
 • ณัฐชยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0926436413
 • เบอร์มือถือ
 • 0926436413
 • อีเมล์
 • smotthailand@gmail.com