• 10-11-2020
  หัวข้อกิจกรรม
  ตลาดนัด SME ไทย ถูกใจ มหาชน

  สถานที่
  ณ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาพระราม 4

  เวลาที่เริ่มต้น
  10/11/2020

  เวลาสิ้นสุด
  15/11/2020

  รายละเอียดกิจกรรม